2023. október 31-én ünnepeltük a reformáció 506. évfordulóját. A Békési Református Egyházmegye gyülekezetei közös úrvacsorás ünnepi istentiszteletre gyűltek össze Körösnagyharsányban. A Róma 8, 31-39 alapján dr. Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét, az úrvacsorai ágenda szolgálatát Demeter Ottó a Békési Református Egyházmegye esperese végezte. Igei köszöntőt mondott Markó István egyházmegyei főgondnok.

Az ünnepi istentisztelet keretében emlékeztek meg Harsányi Nagy Jakab életéről és emlékére táblát helyeztek el a templom bejáratánál. Az 1615-ben Körösnagyharsányban született tanár, tudós, diplomata református hitétől vezérelve sokat tett a magyarság fennmaradásáért, Erdély és a reformáció ügyéért. Az alkalom szeretetvendégséggel zárult. Gyülekezetünkből is többen vettek részt az istentiszteleten és egy közös fotóra is összeálltunk az emléktábla alatt.