Isten iránti hálával tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy november 5-én vasárnap érvényesen és eredményesen megtörtént a főgondnok, presbiterek, pótpresbiterek megválasztása. 2024. január 1-től az új presbitérium tagjai:

Főgondnok: Markó István

Presbiterek: Béres István, Bodó Péter, Budai Judit, dr. Csordás Attila László, Krisztovánné Kósa Lídia, Markó István, Nagy János, Pataky László Zoltán, dr. Pocsay Gábor, dr. Rokszinné dr. Árgyelán Alice, Szilágyi Sándor, Szőke Imre, Téglás Ferenc, Tóth Pálné,
Vámos Tamás,
dr. Virágos Kis Katalin;

Pótpresbiterek: dr. Borbély Tamás, Kátai Lajos, Kecskés János, Lipcsei Imre Csaba

Hordozzuk imádságban az új presbitériumot, hogy Isten áldott eszközei lehessenek a gyülekezet vezetésében és a gyülekezetépítésben.

Ezúton is köszönjük azoknak a testvéreknek az együttműködését, akik éltek jogaikkal és felelősségükkel és részt vettek a presbiterek jelölésében és a presbitérium megválasztásában.

Testvéri köszöntéssel:
a választási bizottság tagjai