Nagypénteken zenés passiós istentisztelet volt gyülekezetünkben, ahol az evangéliumok alapján végig követhettük Megváltó Jézus Krisztusunk szenvedésének útját. Egy-egy igeszakasz között énekszolgálatok segítették elcsendesedésünket, belső lelki utunkat, imádságunkat, hálaadásunkat. Köszönjük az énekszolgálatokat Baráth Andrea és Baráth János lelkészeinknek, Csaholczi Gusztáv és Csaholcziné Gyöngyösi Éva Zita, Téglás Ferenc, Téglás Gergő és Téglásné Müllek Tímea testvéreinknek. Ezen az alkalmon rendhagyó módon egy rövid színdarab is segítette nagypénteki istentiszteletünket. Református iskolánk 5 diákja Az elveszett című bibliodráma által mutatta be Júdás árulását és vívódását. A diákok: Baráth Johanna, Bodó Sára, Herdeló Bíborka, Szabó Mia Dóra, Váradi Dorka. Köszönjük az alkalommal kapcsolatos bátorító visszajelzéseket. Isten tegye áldottá az igéket, az énekeket és a bibliodrámát mindazok szívében, akik részesei voltak ennek a gyülekezeti alkalomnak.