Örömmel és tisztelettel tudatjuk a Mezőgyánból elszármazottakkal, és mindazokkal, akik szívükön viselik gyülekezetünk, templomunk, községünk sorsát, hogy templomunk tervezett felújítási munkálatai Isten kegyelméből elkészültek. Köszönjük, ha Ön is hozzájárul(t) a munkálatok költségeihez. A munkálatok befejeztével meghívjuk Önt és kedves családját ünnepi istentiszteletünkre, ahol templomunk toronysüvegének megújításáért és külső festéséért adunk hálát, és gyülekezetünk további belső megújulásáért könyörgünk Urunkhoz, az élet Istenéhez.

Az ünnepi alkalmon kerül sor a gyülekezet új tisztségviselőinek eskütételére is, valamint tiszteletbeli presbiteri címek átadására.  Igehirdetéssel szolgál dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.

Ünnepi istentiszteletünket 2019. szeptember 28-án szombaton 15,00 órai kezdettel tartjuk a mezőgyáni református templomban, majd utána szeretetvendégségre hívunk valamennyi résztvevőt községünk művelődési házába.

Szeretettel hívjuk, ünnepeljen velünk!

A Mezőgyáni Református Missziói Egyházközség presbitériuma