A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum az I. világháborús hadisírok felújítására pályázatot írt ki 2018-ban. Egyházközségünk ebből a projektből nyert ötmillió forintot, amely összegből felújítottuk a kezelésünkben álló Református Újtemetőben található emlékművet és 40 hadisírt.

Városunk területén a Római Katolikus Egyházközség Szentháromság temetőjében, valamint az önkormányzat tulajdonában levő Nagyökörjárásban levő, felújított hadisírokat a közelmúltban ünnepélyes keretek között átadták. Egyházközségünk úgy döntött, hogy az Újtemetőben elkészült parcella ünnepélyes átadásával a fiatalok generációjának üzen, ezért azt a Magvető Református Általános Iskola tanulói és tanárai jelenlétében tartotta meg szeptember 18-án.

Baráth János lelkipásztor az elesett honvédekről megemlékezve Jézus szavait idézte János evangéliumából: „Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért” (János 15,13.). Majd az egy évszázaddal ezelőtt lezajlott Nagy Háború borzalmaiból levonható tanulságként három dolgot ajánlott a diákjaink figyelmébe: őseik tiszteletét, a történelem megfelelő ismeretét és értékelését, valamint az élet megbecsülését.

Kovács Barna az egyházközség építésügyi gondnoka beszámolt a sírkert felújításának történetéről. Kósa Ferenc főgondnok a családi emlékezet fontosságára hívta fel a figyelmet, és arra buzdította a diákokat, hogy hazatérve kérdezzék ki szüleiket, nagyszüleiket, hogy milyen háborús emlékeket őriz a család. Végül együtt mondták el a Biblia legfontosabb üzenetét: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16.)

A sírköveket a Kőstíl Kft. Tulajdonosa, Csőke Péter kőfaragó mester készítette kínai gránitból. A régi, műkő síremlékeken láthatatlanná halványult neveket és évszámokat nagy műgonddal végzett csiszolással tette láthatóvá, hogy azok felvihetők legyenek az új gránit kövekre.

Baráth János lelkipásztor köszönetet mondott a Honvédelmi Minisztériumnak a hadisírok felújítására biztosított anyagiakért, amelynek eredményeképpen a református vallású katonák nyughelye méltó külsőt kaphatott.

Kósa Ferenc