2019. június 2-án vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten lesz a konfirmációs vizsga, ahol fiataljaink számot adnak hitismeretükről. 2019. június 9-én pünkösdvasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten lesz a konfirmandusok fogadalomtételére és első úrvacsoravétele. Hordozzuk imádságban a konfirmáló fiataljaink életét!