Szerda esti bibliaóráink hosszú ideje töretlen népszerűségnek örvendenek. Ennek titka minden bizonnyal az a hiteles igehirdetés, amely mai élet minden rezdülését követve folyamatosan friss lelki táplálékot nyújt a bibliaórát látogatóknak. A Szentírás üzenete sokszor egy-egy téma köré szervezve, új módszereket is alkalmazva hangzik el. A most kezdődött sorozat címe: „Korunk kihívásai keresztyén szemmel.” Megkérdeztük gyülekezetünk lelkipásztorát, Baráth Jánost, hogyan fogalmazódnak meg benne a sorozatok témái.

Szeretek szemlélődő pozíciót felvenni és közben figyelni az embereket. Van egy mondás, amely szerint ahhoz, hogy valaki jó lelkésszé váljon, meg kell tanulnia hallgatni. A mostani témáról való gondolkodást az indította el bennem, hogy nagy és gyorsan végbemenő változások zajlanak körülöttünk. Az emberek és azon belül is a fiatalok beszélgetéseit hallgatva késztetést éreztem arra, hogy mint lelkész feltárjam a változások eredőjét és keressem hozzá a keresztyén válaszokat.

A világ mindig változott és az ember mindig hajlamos volt rossz irányba menni. Mi az, ami korunk kihívásaiban újnak mondható?

Élt a múlt század közepén egy Maslow nevű amerikai pszichológus, aki kidolgozott egy modellt arról, hogy az emberi szükségletek hogyan épülnek egymásra, és amely szerint ennek a folyamatnak a csúcsán az önmegvalósítás van. Ma, szinte állandóan azt halljuk, hogy „valósítsd meg önmagad!” A modern társadalom embere mindent ennek rendel alá, és úgy gondolja, hogy elérése puszta pénzkérdés. Azelőtt mindent, amit az ember előteremtett, vagy amije volt, élelmet, vagyont, erőt, egészséget, arról úgy gondolkodott, hogy azt Istentől kapta. Napjainkban az uralja a közgondolkodást, hogy minden, pl. a szociális biztonság, az egészség, az élelem megszerzése, a szex, vagy a békés öregkor is pénzért vásárolható meg. Sorra vettem, hogy melyek azok a kiváltó okok, amelyek az emberek hétköznapi életét befolyásolják, torzítják, illetve nagy hatással vannak rá. Ezeket a hatásokat szembesítettem a Szentírással, és így alakultak ki bennem azok a témakörök, amelyekről 12 estén keresztül a bibliaórákon beszélgetünk.

Nem véletlen tehát, hogy a pénz kérdése került az első helyre.

Eddig volt egy bevezető alkalom, majd kétszer beszélgettünk a pénz szerepéről hétköznapi életünkben. Tudatosan vettem ezt a kérdést az előre, mert tudományos eszközökkel is kimutatták, hogy ha az ember a pénz közelébe kerül, akkor hajlamos lazábban kezelni az erkölcsi szabályokat. A Biblia az élet könyve, a valóságról szól, ezért van az, hogy kb. kétezerszer tesz említést a pénzről. Azt tanítja róla, hogy önmagában nem rossz, de csak eszközként használjuk, és ne legyen szerelmünk tárgya. Azt vizsgáltuk meg, hogy hogyan lett mégis a pénz korunk emberének életében a legfontosabb dolog, miért körülötte forog minden. Azért is volt fontos ezzel kezdeni, mert a következő témák mindegyike mögött is a pénz áll, hiszen ma a profit, a haszon mozgat és határoz meg mindent.

Melyek lesznek ezek, a profit által mozgatott dolgok, amelyekről a következő hetekben hallani fogunk?

Az élet minden területén elcsúsztak a hangsúlyok, ha nem is mondjuk ki. A Biblia is felhívja figyelmünket arra, hogy az emberek ebben az állapotban inkább az élvezeteknek élnek és nem keresik Istent. Olvassuk el ehhez Pál apostol Timóteushoz írott levelének 1-6. verseit, az az érzésünk támadhat, mintha az apostol látta volna a 21. századot. Ennek megfelelően foglalkozunk még a környezeti kihívásokkal, a szexualitás torzulásaival, a globalizáció mindennapjainkra gyakorolt hatásával, vagy a szabadság és a szabadosság határainak kérdésével. Megtudhatjuk, hogy a keresztyén ember, a Szentírás alapján milyen válaszokat adhat ezekre a változásokra. Hívogassunk ismerőseink köréből is, szeretettel várunk mindenkit a szerdai bibliaórákra, hiszen olyan témákat dolgozunk fel, amelyek mindenkit érintenek.

Kósa Ferenc