A Békési és Csongrádi Református Egyházmegye által szervezett csendeshéten vettünk részt 2019. szeptember 9-13. között Berekfürdőn.

Az idő kellemes volt, a konyha finomakat főzött és a gyógyfürdő vize is gyógyított! Így testileg is adott volt a jó közérzetünk. Sokkal többet jelentett azonban a lelki épülésünk lehetősége!

A naponkénti előadások a meghívott lelkipásztorok által Isten tulajdonságairól szóltak. A hatalomvágy befolyásolja az embert. Az ember szeretné befolyásolni még az Istent is! A világ sok téves dolgot hirdet Istenről, de Isten szuverén Úr! Mindenekfelett hatalmas! Senki sem szabhat Istennek határokat. Amint azt a 24.zsoltárunk írja:” Az Úr bír ez egész földdel”. A természet törvényeit az ember nem akarja elfogadni, belekontárkodik és rombol! Isten szabad kezet ad egy határig. Istennek hatalma van hatalmat és alázatot is adni, akinek akar. Könyöröghetünk az alázatos életért és ha akarja, az Úr megadhatja!

Isten örökkévalóságáról, az élő Istenről csak a kijelentés alapján beszélhetünk: Jézus által, jelenleg pedig a Bibliából. Ehhez szükséges a mi hitünk. Az örökkévalóságot mi nem tudjuk elképzelni. Isten létezett, mielőtt a teremtést véghez vitte volna (90.zsoltár). Ézsaiás 40:28 -ban is olvashatjuk, hogy „Örökkévaló Isten az Úr”. És még sok helyen a Bibliában. Isten a kezünkbe tette le az „IDŐ” mai idejét. Nem tudjuk befolyásolni sem a múltat, sem a jövőt. Pál mondja Timóteusnak: ”Hirdesd az Igét alkalmas és alkalmatlan időben!”

Az Isten szeretete végtelen. A keresztyén vallás az egyetlen, ahol a központi üzenet: szeret bennünket az Isten, és szeretete végtelen. Jézus Krisztus az életét adta azért, hogy nekünk üdvösségünk lehessen! Isten maga a SZERETET és a MEGBOCSÁTÁS. Végtelenül türelmes. Hányszor lehet megbocsájtani? „Még hetvenszer-hétszer is!”

Isten mindenütt jelen van. A Teremtésben, minden térben és időben. Jelen van Krisztusban és a legkisebb atomban is, de nem mindenütt azért van jelen, hogy áldást hozzon. Jelenlétét nem tudják kiiktatni, sem a jók, sem a gonoszok (példabeszédek 15:3). A bűn forrása az „én” imádata a haszonszerzés miatt. Az Úr szólt: ”Én az Úr vagyok, ne legyenek idegen Isteneid én előttem!”

Isten független a világtól és teljesen tökéletes. Isten semmihez sem hasonlítható, megfoghatatlan és kiábrázolhatatlan. Semmire sem kényszeríthető. Úr a halál fölött is! Ő parancsol az égitesteknek is. Ő a mi reménységünk, ezért lehet imádkozni Hozzá, reménytelen helyzetekben is! Isten adott lelket az embernek. Isten titkait nem érthetjük meg! (János 1:3; Lukács 3:8) Nem lehet beleszorítani elképzeléseinkbe, tudományos ismereteinkbe! Fölösleges próbálkozni vele! Isten független a világtól, de nem függetleníti tőle magát!

Isten hűséges népéhez! Az Ő hűsége az Ő gondviselésében és kegyelmes cselekedeteiben nyilvánul meg, amit népe hűtlensége ellenére újra és újra megbizonyít. Erre a hűségre minden körülmények között lehet számítani. Erre a hűségre alapozódik a hitünk és minden, amit Istenről gondolunk. Isten hűségéről úgy beszélhetünk, hogy azzal egy időben beszélnünk kell Isten jóságáról, kegyelméről, irgalmáról, igazságáról.

Ami nagyon fontos: Isten az emberek egymásközti viszonylatában is ugyanezt az indulatot várja el!!!

„Hűséged végtelen Atyám nagy Isten

 Elhat a mélybe, s az egek fölé

 Irgalmad nem fogy a múló idővel.

 Ki voltál az maradsz mindörökké.”

Rozsos Istvánné