Műszaki átadás november 11-én

Gyülekezetünk gazdálkodásának alapelve, hogy minden pénzt oda fordít vissza, ahonnan a bevétel származik. Ez a gyakorlat jól látható változást hozott két temetőnk működésében és megjelenésében. Az Újtemető, 1937-ben épült ravatalozó épületének felújítása is ezt tükrözi. Akkori kialakítása ugyanis, mára nem felelt meg a korszerű, jogszabályokban is előírt követelményeknek. Ezért két hűtőberendezését 2017-ben áthelyeztettük az Ótemető feleslegessé vált helyiségeibe, így megnyílt a lehetőség felújítására.

Mindenekelőtt az alaprajzi elosztáson kellett változtatni a két oszlop és a térelhatároló falak eltávolításával,a padlószint egységesítésével Ehhez az építők a kevéssé teherbíró rácsos fa- gerendás tetőszerkezetet egy dupla, rácsos acél tartószerkezettel erősítették meg, majd ezt a beépített elemet álmennyezettel takarták el. Így szép és tágasabb belső tér keletkezett, amelyben a lelkipásztor – az eddigiekkel szemben – ezután az elhunyt fejénél állva végezheti a szolgálatot. További előny, hogy egy átlagos létszámú gyászoló gyülekezet számára fedett hely áll rendelkezésre.

Megtörtént ezen kívül a falszigetelés és a padlószigetelés korszerűsítése, a belső vakolat felújítása, valamint új fagyálló padlóburkolat rendszer és faburkolat is létesült. A teljes elektromos hálózatot kicserélték.  A falak külső oldalát a régi laza burkolat eltávolítása után újravakolták és az akadálymentesítés is elkészült. A ravatalozó előtti burkolt terület megközelítését szolgáló járda felújítása folyamatban van.

A harmincas évek korszellemének megfelelően modern, de egyben vidékies stílusú, boltíves, nyitott előterű épület, barnás árnyalatú színezésével elegáns külsőt kapott, ami Béres István presbiterünk (okleveles építész) jó ízlését dicséri, aki aktívan részt vett a munkák irányításában is. Presbitériumunk Kovács Barnabás okleveles építőmérnököt, gyülekezetünk építési gondnokát bízta meg az építési folyamat felügyeletével. A kiváló minőségben elvégzett kivitelezést a Vincze Zoltán tulajdonában levő VIZO-ÉPKER Kft. végezte. A költségeket, amelyek összesen 15 millió Ft-ot tesznek ki, gyülekezetünk teljes egészében a temető bevételeiből fedezte.

Kósa Ferenc