Május 6-án, hétfőn 18 órakor szolgálattevők bibliaköre lesz a gyülekezeti kisteremben. Szeretettel várjuk a gyülekezetünk minden szolgáló csoportját, különös tekintettel a presbitérium, hitoktatók, gyermekmisszió, ifjúsági misszió, kommunikációs és informatikai bizottság, missziói bizottság, diakóniai bizottság, nőszövetség, idős és beteglátogató csoport tagjait.