„Keresztyén üzletembernek lenni azért jó, mert van kihez fordulni a nehézségekben, és ez nagy erőt ad, előnyt ad” Plicher Zoltán

Bibliakör indult vállalkozók, üzletemberek, felső vezetők számára a Pasaréti Református Gyülekezetben. A Bibliát tanulmányozva, egymás hite által épülve szeretnék közösen megérteni az Úr akaratát. Isten országának építésén is nap mint nap fáradoznunk kell vállalkozókként – vallja Plicher Zoltán ügyvezető igazgató, presbiter. Szívügyének tartja egy olyan közösség létrehozását, amelyben az üzletemberek Isten bölcsességét keresve találhatnak választ a mindennapok kérdéseire. A kezdeményezés első alkalmáról beszélgettünk vele. Betekintést engedett üzleti életébe is, amelyet már 21 éve végez töretlenül, mint keresztyén vállalkozó.

 

 

Az új bibliakör által keresik együtt Isten bölcsességét, vezetését a mindennapok üzleti kérdéseiben. Kérem, röviden foglalja össze a kezdeményezés hátterét!

Huszonegy éve dolgozom vállalkozóként, szintén ennyi ideje már annak, hogy megértettem, átadtam az életem Jézusnak. Több barátom is van a vállalkozói szférából, jó kapcsolatot ápolunk, de mivel négy-gyermekes családapa vagyok, a munka mellett kevés az időm, amit baráti beszélgetésekre fordíthatok. Ha jut is lehetőség beszélgetésre, az nem feltétlenül üzleti problémákról szól.

Keresztyén vállalkozóként azonban sok próbatétellel szembesülök, s ezzel, úgy érzem, nem vagyok egyedül. Régóta foglalkoztatott egy olyan közösség létrehozása, amelyben hasonló értékrendű emberekkel lehetne a Biblia tükrében beszélgetni arról, mit vár el tőlünk Isten. Egy ilyen közösségben megoszthatjuk egymással nehézségeinket, próbatételeinket, kísértéseinket, s mindezekről az Úr áldásával, közösen tudunk gondolkodni és válaszokat kapni.

Hogyan zajlott az első alkalom?

Tudatosan készültem az első bibliaórára, amelyen 13-an vettünk részt. Egyfajta bizonyságtételként beszéltem arról: mit jelent keresztyén vállalkozónak lenni, mit jelent naponta Isten országának építésen munkálkodni, miből látható, hogy istenfélő módon igyekszünk döntéseinket meghozni. Vallom: nem az tesz keresztyén vállalkozóvá, ha azt mondom, az vagyok, hanem amikor ez tapasztalható is az életemben és a döntéseimben. Úgy érzem: keresztyén üzletembernek lenni azért jó, mert van kihez fordulni a nehézségekben, és ez nagy erőt és előnyt ad. Lényegében ezekről a gondolatokról beszélgettünk.

A Példabeszédek 11,28-ban olvasható: „Elbukik, aki gazdagságában bízik, de az igazak virulnak, mint a lomb”. Mennyire tartja ezt szem előtt egy vállalkozó?

Minden döntés folyamán előttünk kell, hogy legyen. A Biblia azt mondja: „Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyednek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal” (1Tim 6,10). Keresztyén vállalkozóként eltévelyedni valóban sok fájdalmat okozhat, az Isten nélkül meghozott kardinális döntésekből mindig hatalmas bukfenc következhet. Mégis meg kell jegyeznem, ami az első alkalmon is szóba került: a külvilág számára egy hithű vállalkozó vesztesnek tűnhet, ugyanakkor, ha érzi, illetve rájön az ügyfél, hogy megbízhat bennünk, és számíthat ránk, ez a szemlélet megváltozhat, sőt megfordulhat. Szerintem ezt jelenti keresztyén vállalkozónak lenni, mert nem csak a pénzszerzés, üzletünk fenntartása kell hogy cél legyen, hanem Isten országának építésén is naponta fáradoznunk kell.

„Isten országának építésén is naponta fáradoznunk kell”

Mennyire van jelen vállalkozásában a bibliai tanítás?

Igyekszem minden reggel a Biblia olvasásával kezdeni a napot. Ez a munkaidő hátralevő részében kiegészül egy-egy Igével, ezek nagy erőt adnak a feladatok elvégzésében. Továbbá cégünknél minden hétfőn hétindítót tartunk. Kollégáimat arról kérdezem: mi történt velük a hétvégén, milyen nehézségekkel néznek szembe, vannak-e esetleg gondjaik. Lényegében ez imaközösség, amelyben imádkozni szoktam értük, és noha nem mindenki hívő a cégnél, örömmel tölt el, hogy mindenki jelen van e nyitányon, és ha esetleg kitolódik a megszokott kezdési idő, meg szokták kérdezni: ugye, nem marad el, lesz hétindító?

Hogyan folytatódik tovább a bibliakör?

Terveink szerint minden hónap utolsó csütörtöki napján tartjuk meg a vállalkozói bibliakört a Pasaréti Református Gyülekezetben. Az aktuálisat május 26-án, 19 órai kezdettel. Az internetes felhívásnak köszönhetően külön öröm volt látni, hogy más gyülekezetből is érkeztek. Remélhetőleg ők is viszik a hírt. Ezáltal tovább gyarapodik a résztvevők száma. Erre már az első alkalommal Isten áldását és vezetését kértük.

Cseh Ádám

forrás: reformatus.hu