Kedves Testvéreink!

Július és augusztus hónap 2. vasárnapjának perselypénzei egyházmegyei segélyperselyek. Ezzel támogatjuk egyházmegyénk azon gyülekezeteit, akiknek testvéri segítségre van szükségük.

2019. július 14-én vasárnap istentiszteletünk perselyadományát a Mezőgyáni gyülekezet templomtornyának a helyreállítására ajánljuk fel.

Szeretettel kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy ennek megfelelően  készüljenek az istentiszteletre. Hordozzuk imádságban a mezőgyáni református gyülekezetet és lehetőségünk szerint támogassuk őket.

                                Baráth János                                              Kósa Ferenc
lelkész                                                       főgondnok